“Iedere cliënt een eigen therapie”

Ieder mens is uniek, dus is er ook voor ieder mens een eigen therapie noodzakelijk.

Aan de hand van de klacht en je eigen mogelijkheden en ervaringen wordt een individueel behandelplan opgesteld dat bij je past.

Dit vraagt van zowel de therapeut als de cliënt afstemming en inzet.

Vanuit respect en vertrouwen wordt naar creatieve methoden gezocht die niet alleen aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt, maar ook een basis zijn voor toekomstige uitdagingen.

“De cliënt weet het, kan het, doet het”

Er is een belangrijke plaats ingeruimd voor de zelfwerkzaamheid van de cliënt.
Ieder mens beschikt namelijk over een natuurlijk vermogen tot heelwording en groei, en over hulpbronnen om dit vermogen in te zetten voor verandering.
De oplossing voor al onze problemen zit al in onszelf.

“Verandermogelijkheden van de cliënt worden zowel op bewust als onbewust niveau geactiveerd”

Soms kunnen wij op bewust niveau niet altijd bij onze oplossingen komen. Vandaar dat de integratieve psychotherapie niet alleen op bewust maar ook op onbewust niveau werkt.

Mogelijke veranderingen kunnen o.a zijn:
– meer zelfvertrouwen
– verantwoordelijkheid nemen
– weer kunnen genieten van het leven
– je doelen helder krijgen en keuzes maken
– jezelf accepteren en waarderen
– anders omgaan met dezelfde situatie
– begrip hebben voor jezelf en anderen
– het verwerken van problemen uit het verleden
– verbeterde prestaties
– verbeterde concentratie
– meer in het hier en nu zijn, in plaats van in het verleden of in de toekomst zijn met je gedachte

Afhankelijk van de zwaarte van de klacht en de mogelijkheden tot verandering ligt het aantal therapiesessies tussen de 5 en de 15 keer.