“Voor iedereen die weer de regisseur wil worden van zijn eigen leven”

IP is succesvol gebleken bij :

• Spannings- en stressklachten
− (over)vermoeidheid, slaapproblemen
− concentratie,- en geheugenproblemen
− nervositeit of onrust
− veel piekeren

• Lichamelijke- en psychosomatische klachten
− lichamelijke klachten zonder oorzaak (zoals hyperventilatie)
− pijnbestrijding (rug -, hoofd – en buikpijn)
− seksuele problemen
− maag- en darmstoornissen, eczeem, astma
− begeleiding van langdurig zieke mensen
− begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten

• Aangeleerd probleemgedrag
− roken, nagelbijten
− eetproblemen
− non-assertief gedrag

• Verwerking van emotionele conflicten
− onzekerheid
− rouwverwerking
− angsten, fobieën
− traumaverwerking
− agressiestoornissen

• Relatieproblemen
− relatieproblemen met partner (communicatie, seksualiteit, identiteit)
− ongewenste kinderloosheid
− moeite hebben met het leggen van contacten
• Werkgerelateerde klachten
− moeite met het omgaan met reorganisaties
− regelmatig terechtkomen in conflicten met collega’s
− omgaan met onverwachte carrièrewendingen (zoals ontslag, andere functie)
− stress, overspannenheid, burn-out
• Persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling
− prestatieverbetering (onder meer bij sport, studie, werk)
− creativiteitsvergroting (allerlei kunstuitingen)
− levensfaseproblematiek (bij voorbeeld pensionering, identiteit)
− spirituele ontwikkeling (zoals intuïtieve vermogens)

 

“Ont-dek je eigen mogelijkheden om het probleem / de klacht aan te pakken.

De therapeut begeleidt je in dit proces waardoor je weer de regisseur wordt van je eigen leven!”