In iedere relatie komen irritaties, spanningen, misverstanden en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te wijzen op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit weten te komen, kan er een vicieuze cirkel ontstaan. Op zo’n moment kan relatietherapie uitkomst bieden.
Relatietherapie is echter niet alleen bedoeld als laatste strohalm, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie!

Relatietherapie biedt jullie (nieuwe) mogelijkheden om anders naar jezelf, elkaar en je relatie te kijken. In relatietherapie richten we ons onder meer op:
• hoe gaan de partners dagelijks met elkaar om
• wat zijn de verschillen en de overeenkomsten
• waar liggen de mogelijkheden en de beperkingen
• wat zijn de verwachtingen die de partners van elkaar hebben; zijn deze altijd zo geweest of gedurende de relatie veranderd
• wat bindt de partners en wat scheidt hen
• hoe kan men elkaar tegemoet komen zonder zichzelf te verliezen
• hoe en wanneer ontstaat er strijd en hoe men daar samen uit kan komen.