Intakegesprek
Het eerste consult is altijd een intakegesprek. Hierin maken wij nader kennis met elkaar, bespreken we uitgebreid je klacht en kijken we wat de behandelingsmogelijkheden zijn. In overleg met jou stel ik dan een behandelingsplan op en maak ik een inschatting van het aantal benodigde sessies. Verder is het belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen ons. Een goede basis van vertrouwen is van groot belang voor een succesvolle therapie. Na het intake gesprek bepalen we of en wanneer we vervolgsessies gaan inplannen.

Behandelingsovereenkomst
Na het intakegesprek ontvang je van mij een behandelingsovereenkomst. Daarin zijn de voorgeschiedenis van de klacht, jouw behandeldoelen en de gewenste verandering opgenomen.
Verder bevat deze het tarief en een aantal praktische zaken.
Na het doornemen van de behandelovereenkomst ondertekenen we deze allebei.

Behandelingsduur
Integratieve psychotherapie is kort durende therapie. Het is oplossings- en resultaat gericht en het stimuleert je zelfhelend vermogen en je zelfredzaamheid. De therapie varieert van 5 tot 15 behandelingen. De duur is afhankelijk is van vele factoren.
Tijdens de therapie zullen we regelmatig de behandeling evalueren, om de voortgang te bewaken en te zorgen dat we effectief blijven werken aan het behalen van de gestelde doelen.

Privacy overeenkomst
Dit stuk gaat over mijn omgang met uw privacy.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
-ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de volgende gegevens:
-Uw naam, adres en woonplaats
-Geboortedatum
-Factuurdatum en de datum van de behandeling
-Een korte omschrijving van de behandeling, zoals    bijvoorbeeld Integratieve therapie
-De kosten van het consult.

Huisregels Covid-19
Neem even de tijd om deze te lezen:
-We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
-Het consult gaat alleen door als noch ik, noch jij, noch onze huisgenoten, klachten hebben die mogelijk wijzen op een corona-besmetting (zoals verkoudheid, hoesten, niezen en koorts). Dit checken we zowel bij het maken van de afspraak als voorafgaand aan het consult.
-We blijven op 1,5 meter van elkaar.
-We schudden geen handen.
-Neem zo min mogelijk spullen mee, en wat noodzakelijk is (telefoon, sleutels) stop je in je jas of tas.
-Als je zelf of een huisgenoot na het maken van de afspraak klachten hebt gekregen zoals koorts (38 graden of hoger), verkoudheid, hoesten, niezen, of  als je twijfelt over je fysieke gezondheid, laat je dat z.s.m. weten via app of telefoon. De afspraak kan worden omgezet in een beeldbel consult of worden verzet. In het laatste geval worden geen kosten in rekening gebracht, ook niet bij afzegging van minder dan 24 uur van te voren.
-Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk op de geplande tijd aanwezig bent (niet te vroeg), zodat je zo min mogelijk in contact komt met andere cliënten. Ik plan zelf ook extra tijd tussen de consulten in.
-Neem je eigen waterflesje/beker thee mee.
-Bij binnenkomst reinigt iedere cliënt zijn/haar handen met desinfecterend middel dat aanwezig is in de praktijk.
-Gebruik van het toilet in de praktijk, liever niet.
-Ik reinig tussen de consulten door de bel/handvatten etc. en ventileer de ruimte.
-Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je besmet raakt op weg hier naar toe of in de praktijk. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.
-Betaling is zoals altijd per factuur achteraf.
-Bij het maken van een afspraak verklaar je je akkoord met deze regels.

 

Samen een oplossing vinden
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over de begeleiding dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jou zelf. Dan hoop ik dat in een gesprek met je te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT
(http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (http://www.scag.nl).
Ook ben ik ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht.

 

“IN MIJN PRAKTIJK STA JIJ CENTRAAL, NIET DE METHODE.”