De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.Het is een zeer effectieve, kortdurende therapie voor mensen die in het hier-en-nu last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. Dit kan gaan om een schokkende gebeurtenis, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook om nare gebeurtenissen uit het verleden die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven.

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is:
de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.